دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • نمای ورودی درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ایران
img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیات همراه از دانشکده دندانپزشکی یکشنبه مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

راه اندازی آموزش مداوم دانشکده دندانپزشکی ایران

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از دانشکده دندانپزشکی ایران پردیس بین الملل

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

جلسه آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۰)، دانشجویان جدید الورود دندانپزشکی ایران با رییس و معاون آموزشی دانشکده

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

جلسه آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۰)، دانشجویان دندانپزشکی ایران با مسئولین دانشکده

..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه